เพื่อดูแลฉันหากฉันป่วย นั่นคือการป้องกันที่หายไป

ฉันยังไม่สามารถใช้เวลาออกไปภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกันเพื่อดูแลคนที่มีความสำคัญต่อฉันเช่นพี่น้องชายหญิงหรือเพื่อนสนิท9. เราต้องการเพราะขณะนี้มี 110 ล้านคนและแม้ไม่มีโอกาสใด ๆ ที่เสนอให้กับคนที่แต่งงานแล้วโดยนโยบายเช่น  เราก็ทำมากกว่าหุ้นของเรา ด้วยวิธีที่สำคัญบางอย่างการแปลภาษาเวียดนามทำงานร่วมกันของเครือข่ายครอบครัวและชุมชนของเราการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่องแต่แม้ว่าเราจะใช้ชีวิตเพียงเศษเดียวกับชีวิตของเรา แต่เพียงผู้เดียวเราก็สามารถใช้เศษไม้นั้นเพื่อเลือกประตูหรือเจาะตำนานได้เราต้องการมันเพราะความหมายของการมีชีวิตอยู่เพียงอย่างเดียวได้เปลี่ยนไปอย่างมากในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา แต่การรับรู้ของเรายังไม่เกิดขึ้น ฉันไม่ได้หมายถึงการแสดงที่ไม่ชอบเสื่อมวลชนทำผิดแม้กระทั่งในการรายงานข่าว ในขณะที่ฉันกำลังจัดทำเอกสารมานานกว่า10 ปีคำอธิบายเกี่ยวแปลภาษาเวียดนามกับสื่อของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดจะเพิ่มความแวววาวเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับผลลัพธ์ที่ดูดีสำหรับคนที่แต่งงานแล้วในขณะที่กำลังพยายามค้นหาผลที่คาดหวังเกี่ยวกับคนโสด ตรวจสอบการสมรสกับชีวิตโสดแปลเอกสารเวียดนามวิธีวิทยาศาสตร์และสื่อที่ได้รับมันผิดพลาดเพราะสถาบันการศึกษาของเราวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเหล่านั้นที่ควรเป็นจุดเริ่มต้นของทุนการศึกษาและการคิดเชิงวิพากษ์ ได้รับแปลเอกสารภาษาเวียดนามผลกระทบจากตำนานการสมรสที่เหลืออยู่ในสังคม กองปรัชญาการเรียนรู้ที่สูงขึ้นนั้นเต็มไปด้วยหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตำราวารสารหนังสือบริจาคเงินทุนวิจัยและองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดของอุตสาหกรรมทางปัญญาซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องการแต่งงาน สำหรับอีก 45 เปอร์เซ็นต์ของประชากรผู้ใหญ่เรายังคงรอให้ทางวิชาการสว่างไสวไปกับเรา

You may also like...